ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567
(ข้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 2567)


หมายเหตุ:นักเรียนคนใดไม่มีรายชื่อ ให้ติดต่อห้องการเงิน ณ อาคารอำนวยการ(ในวันและเวลาราชการ)