ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

รายงานผลคะแนนการแข่งขัน "ยอดปัญญาวิชาการอนุบาลภาคเหนือ" ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2563

สรุปคะแนนทั้งหมด ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
62.48 KB ดาวน์โหลด
67.96 KB ดาวน์โหลด
68.84 KB ดาวน์โหลด
68.20 KB ดาวน์โหลด
59.85 KB ดาวน์โหลด
68.14 KB ดาวน์โหลด
60.14 KB ดาวน์โหลด
78.15 KB ดาวน์โหลด
77.82 KB ดาวน์โหลด
78.15 KB ดาวน์โหลด
78.39 KB ดาวน์โหลด
78.15 KB ดาวน์โหลด
78.28 KB ดาวน์โหลด