ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาล

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง
-ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
-เจ้าหน้าที่ธุรการ SAP
-เจ้าหน้าที่ธุรการ LMAP
-ผู้ช่วยสอนโครงการ MSEP
-พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย
 
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลดไฟล์