ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง
-ผู้ช่วยสอนโครงการ EP
-ครูสอนเปียโน ปฐมวัย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลดไฟล์