ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสังคม ครูพละ พนง.ขับรถยนต์

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว .
ตำแหน่ง
-ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา
-ครูผู้สอนพลศึกษา
-พนักงานขับรถยนต์