ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

กิจกรรม LMAP สัญจร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านนาริมเหมือง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 LMAP นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านนาริมเหมือง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ กิจกรรมพับถุงเพาะชำ,เพ้นท์สีพัด,ไข่ครก,ผ้ามัดย้อม,การตกเบ็ด
เชื่อมโยงกับกระบวนการวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2564

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://drive.google.com/drive/folders/1d0cg5dqU68bXubwAQy6CJ0Af9fS8Jr6t?usp=sharing