ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ร่วมแสดงความยินดี กับ ผอ.สวงษ์ ไชยยา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผอ.สกสค.จังห..

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ร่วมแสดงความยินดี กับ ผอ.สวงษ์ ไชยยา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผอ.สกสค.จังห..

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ตามแนวนโยบายกำหนดการรับนักเรียนจาก สพ..

เลื่อนการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

เลื่อนการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

การจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

การจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยา..

ที่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่..

มาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรค COVID - 19

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ทุกท่าน .......

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาและคณิตศาสตร์ ที่..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาและคณิตศาสตร์ ที่..

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักโภชนาการ

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักโภชนาการ

ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1-4 ธันวาคม 2563

ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1-4 ธันวาคม 2563