ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่เข้าร่วม "โครงการจิตอาสาครูเชียงใหม่บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ"

วันที่ 3 กันยาน พ.ศ.2564  ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสา "ครูเชียงใหม่บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่10 และอุทิศส่วนกุศลแด่ครูบูรพาจารย์ สมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรมไปแล้ว  ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงใหม่
*****************************************************************************************************