ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2567

หมายเหตุ : หากไม่มีชื่อนักเรียนให้ติดต่อห้องการเงิน ณ อาคารอำนวยการ ในวันและเวลาราชการ