ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2565

รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
126.20 KB ดาวน์โหลด