ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ยินดี​ต้อนรับ​ผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​โรงเรียน​อนุบาลเชียงใหม่

คณะครูบุคลากร และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับท่านผู้อำนวยการโกวิท หมื่นทา..

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายทนุธรรม กันทวงศ์ ได้รับรางวัล "เยาวชนดีเด่น" เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจ..