ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

เด็กดีศรึอนุบาล

ประจำสัปดาหืที่ 1 เดือนมีนาคม 2564

ด่วน !! รับจำนวนจำกัด

สำหรับผู้ที่พลาดการยื่นโครงการอื่นและผู้ที่สนใจสมัครโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาและคณิตศาสตร์ (L..

Congratulation to our EP students

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนตัวแทน การแข่งขัน Thailand English Online Contest 6 “TEOC6” รอบชิงแชมป..

กิจกรรมการสอบแข่งขันยอดปัญญาวิชาการ

กิจกรรมการสอบแข่งขันยอดปัญญาวิชาการ อนุบาลประจำจังหวัด ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2563

Field Trip Grade 1

“Create paper from Elephant poo and Journey through the stars.”

EP Field Trip Grade 5

Field Trip Grade 5 at Queen Sirikit Botanical garden & Mon Jodd