ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

แสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของโครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้แบบองค์รวม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของโครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้แบบองค์รวม
เด็กชายธันวา  สุกันธา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
yesyesyes