ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการ

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง
- ธุรการ                           จำนวน          1       อัตรา

แจ้งเปลี่ยนวันและเวลาในการสอบสัมภาษณ์ เป็น วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2566
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ (ขออภัยในความไม่สะดวก)