ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1.ครูผู้ช่วยสอน โครงการ EP ระดับประถมศึกษา
2.ครูสอนเปียนโน ระดับปฐมวัย
3.พี่เลี้ยงปฐมวัย

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลดไฟล์