ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศเรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา และเงินระดมทรัพยากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชีนงใหม่

เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา และเงินระดมทรัพยากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565

การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาและระดมทรัพยากรทางการศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์