ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประกาศรายผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ห้องเรียนพิเศษ)

 
รายชื่อนักเรียน ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1.83 MB ดาวน์โหลด