ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ที่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1  ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่