ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

การจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประกาศการจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563