ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1-4 ธันวาคม 2563

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 4 ธันวาคม 2563 และ จะทำการเปิดภาคเรียนใน วันที่ 7 ธันวาคม 2563
เนื่องด้วย สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 
ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1-4 ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์