ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

LMAP สัญจร กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาษาและคณิตศาสตร์  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา   
ณ ศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์แมลงสยาม  ชมตัวอย่างแมลงสะสมนานาชนิดจากทั่วโลก
ที่หาชมได้ยากตามธรรมชาติ แมลงแปลกๆ สวยๆ
 และ สุภาฟาร์มผึ้ง เรียนรู้เกี่ยวกับผึ้ง ตั้งแต่ผึ้งแต่ละชนิด ชีวิตความเป็นอยู่ของผึ้ง
การผลิตน้ำผึ้ง ได้สัมผัสรังผึ้ง ทำสบู่น้ำผึ้งด้วยตนเอง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

ดูรูปภาพเพิ่มเติม  https://drive.google.com/drive/folders/1LAa_sd1zyZRontvmBi3WTyaPmMut30MX?usp=sharing