ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

นักเรียนคนเก่ง โครงการคณิต-วิทย์ (MSEP)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้คะแนนสอบสูงสุด จากการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (รอบโครงการเรียนดี)