ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดการเปิดภาคเรียนและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน แบบ On Site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ดาวน์โหลดไฟล์
มาตรการและการป้องกัน ดาวน์โหลดไฟล์
7 มาตรการเข้มงวด ดาวน์โหลดไฟล์
มาตรการ 6 หลัก 6 เสริม ดาวน์โหลดไฟล์