ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศปฏิทินโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

ปฏิทิน 2/2565
https://drive.google.com/file/d/1VCdtXCWyfpNrGVA3iDMqE-82i5-4JQMw/view?usp=share_link