ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กดีและเก่งของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่..เด็กชายพุทธคุณ สกุลมาศ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กดีและเก่งของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่..เด็กชายพุทธคุณ สกุลมาศ ที่ได้รับรางวัลวัฒนคุณาธร...ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม..