ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย ที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ปีการศึกษา 2564

รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
93.72 KB ดาวน์โหลด