ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงปฐมวัย/ผู้ช่วยสอน EP/ครูภาษาจีน/Lab Boy/แม่บ้าน

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ พี่เลี้ยงปฐมวัย/ผู้ช่วยสอน EP/ครูภาษาจีน/Lab Boy/แม่บ้าน