ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

กิจกรรมวันบัวบูชา

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม "วันบัวบูชา"
เพื่อเฉลิมฉลองวันก่อตั้งโรงเรียนครบรอบ 72 ปี และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้มีพระคุณ
รวมทั้งอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามตามวิถีชาวบัว
และสืบทอดวัฒนธรรมล้านนา