ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (เข็มที่ 2) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อป้องกันโรคโควิด 19

นายโกวิท หมื่นทา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการนางสาวกันตินันท์  โภคินอธิษฐ์   
คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่  6 และครูฝ่ายอนามัย ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จำนวน ๘๑ คน ที่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ ๒