ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสังคมศึกษา ครูพลศึกษา และพนง.ขับรถยนต์

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง
-ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา

-ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา

-พนักงานขับรถยนต์ขับรถยนต์

แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลา การเข้าสอบสัมภาษณ์และทดลองสอน เป็น
วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
185.59 KB ดาวน์โหลด