ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง
-ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
-ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2566


หมายเหตุ 
-แจ้งเปลี่ยนเวลาการเข้าสอบ เป็น 10.00 น. เป็นต้นไป