ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
-ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
-รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ถึง วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2563
-ณ ห้องธุรการ(ตึกอำนวยการ) โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลดไฟล์