ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกุลสรา ปานแย้ม นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลนักเรียนรางว..

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกุลสรา ปานแย้ม นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลนักเรียนรางว..

กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 17-21 สิงหาคม 2563

กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 17-21 สิงหาคม 2563

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่จัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2563

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่จัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2563