ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย ผู้ช่วยสอนโครงการ EP และครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา

โครงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง
-พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย                  จำนวน     1     อัตรา
-ผู้ช่วยสอนโครงการ EP          จำนวน     3     อัตรา
-ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา        จำนวน     1     อัตรา
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว พี่เลี้ยงเด็ก /ผู้ช่วยสอนEP /ครูสังคม ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ ดาวน์โหลดไฟล์