ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประชาสัมพันธ์โครงการ

ประชาสัมพันธ์โครงการ

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จัดพิธีอัญเชิญและเฉลิมฉลองนักเรียนรางวัลพระราชทาน (ระดับประถมศึกษา) ประจำปีก..

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จัดพิธีอัญเชิญและเฉลิมฉลองนักเรียนรางวัลพระราชทาน (ระดับประถมศึกษา) ประจำปีก..

เด็กดีศรึอนุบาล

ประจำสัปดาหืที่ 1 เดือนมีนาคม 2564

ด่วน !! รับจำนวนจำกัด

สำหรับผู้ที่พลาดการยื่นโครงการอื่นและผู้ที่สนใจสมัครโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาและคณิตศาสตร์ (L..

Congratulation to our EP students

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนตัวแทน การแข่งขัน Thailand English Online Contest 6 “TEOC6” รอบชิงแชมป..