ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จัดพิธีรับวุฒิบัตรนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จัดพิธีรับวุฒิบัตรนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

Congratulation to EP students

ขอแสดงความยินดีให้กับนักเรียนเก่ง ชั้น ป.3/7

กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมทางการศึกษาและห้องเรียนนวัตกรรมฯ

กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมทางการศึกษาและห้องเรียนนวัตกรรมฯ

เลื่อนกำหนดวันรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา

เลื่อนรับนักเรียน อนุบาลปีที่ 2 รอบทั่วไป