ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

มาตราการในการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่เป็นสนามสอบ การจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงปฐมวัย 1 อัตรา แม่บ้าน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงปฐมวัย 1 อัตรา แม่บ้าน 1 อัตรา

ประกาศการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงปฐมวัย

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงปฐมวัย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน ประจำเดือนธันวาคม 2564

ประกาศการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน ประจำเดือนธันวาคม 2564

ประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอนโครงการ English Program

ประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอนโครงการ English Program