ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่เข้ารับการฉีดวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่เข้ารับการฉีดวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่เข้ารับการฉีดวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ดาวน์โหลดไฟล์