ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียน LMAP เพิ่มเติม

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางภาษาและคณิตศาสตร์ (LMAP) เพิ่มเติม
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการ LMAP ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1.81 MB ดาวน์โหลด