ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอนวิชาประถมศึกษา

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง
-ครูผู้สอนวิชาประถมศึกษา                 จำนวน   1   อัตรา