ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ทัศนศึกษา ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร เชียงใหม่

คณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 และปีที่ 4/6   โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นกสถานศึกษา ชมนิทรรศการ และชมท้องฟ้าจำลอง   ณ อุทยานดาราศาสตร์สิริธร เชียงใหม่  ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ >>>  https://drive.google.com/drive/folders/1OyVYQ3BDkzvp6BBdDYfFIQwjfHc6AdXm?usp=sharing