ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ โครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้แบบองค์รวม (SAP) ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อ SAP ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
349.85 KB ดาวน์โหลด