ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ตำแหน่ง 
1. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ดาวน์โหลดไฟล์