ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ทัศนศึกษา ณ กระดาษสาบ้านต้นเปา และน้ำพุร้อนสันกำแพง

คณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 และปีที่ 3/6   โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นกสถานศึกษา ณ บ้านกระดาษสาต้นเปา และน้ำพุร้อนสันกำแพง  ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ >>>  https://drive.google.com/drive/folders/1sdxkXGek2XuWIDCwABLEBMLPUGjE6m3t?usp=sharing