ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ และผู้ช่วยสอนโครงการ English Program

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง
-ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา                      จำนวน          1       อัตรา
-ผู้ช่วยสอนโครงการ English Program                              จำนวน          2       อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูคณิตศาสตร์ และ ผู้ช่วยสอน EP ดาวน์โหลดไฟล์