ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

แจ้งประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่ 5-8 ม.ค.64 โดยจัดการเรียนการสอน online

แจ้งประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่ 5-8 ม.ค.64 โดยจัดการเรียนการสอน online

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาและคณิตศาสตร์ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศ..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาและคณิตศาสตร์ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศ..

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักโภชนาการ

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักโภชนาการ

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID..

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID..

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักโภชนาการ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักโภชนาการ

กิจกรรม ABCM STEM Robot Camp 2020

กิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ABCM STEM Robot Camp 2020 ของนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีกา..

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ร่วมแสดงความยินดี กับ ผอ.สวงษ์ ไชยยา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผอ.สกสค.จังห..

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ร่วมแสดงความยินดี กับ ผอ.สวงษ์ ไชยยา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผอ.สกสค.จังห..

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ตามแนวนโยบายกำหนดการรับนักเรียนจาก สพ..