ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนปฐมวัย และ อาสาสมัครพี่เลี้ยงปฐมวัย

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง
1.ครูผู้สอน ชั้นปฐมวัย
2.อาสาสมัครพี่เลี้ยง ชั้นปฐมวัย
สถามที่สอบ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ห้องธุรการ ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลดไฟล์