ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาในโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ชั้นอนุบาลปีที่ 2และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (รอบห้องเรียนพิเศษ)

รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
116.53 KB ดาวน์โหลด