ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศ รายชื่อนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2565
หมายเหตุ: หากนักเรียนคนใดที่ไม่มีรายชื่อตามที่ประกาศ ติดต่อได้ที่ ห้องการเงินโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
                โทร 053-278-427 ต่อ 332
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1.78 MB ดาวน์โหลด