ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูคอมพิวเตอร์/ครูภาษาจีน/ผู้ช่วยสอนโครงการ EP

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง
-ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
-ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน
-ผู้ช่วยสอนโครงการ EP

สามารถเข้าดูรายชื่อและรายละเอียด สถานที่ วันเวลาสอบ ได้ที่ลิงค์ข้างใต้นี้(มีหน้าที่ 2)
https://drive.google.com/drive/folders/1-62Z8QYMUPu9fO3zez58OwWX-xFQSefM