ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่(ห้องเรียนโครงการพิเศษ)

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่(ห้องเรียนโครงการพิเศษ)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศผลนักเรียนทุน ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
852.09 KB ดาวน์โหลด